Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora

------------------------------------------------------------2020-----------------------------------------------------------------

PDF (133 KB)

ZARZĄDZENIE nr 1/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (552 KB)

Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie określenia zasad funkcjonowania SP 36  w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego.


PDF (314 KB)

Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie organizacji realizacji zadań SP 36 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Data dodania: 2020-03-31 11:23:29
Autor: Krzysztof Zaik


------------------------------------------------------------2019-----------------------------------------------------------------

PDF (195 KB)

Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych


PDF (252 KB)

Zarządzenie Nr 7/2019 powołanie komisji kwalifikacyjnej


PDF (253 KB)

Zarządzenie Nr 6/2019 powołanie komisji kwalifikacyjnej


PDF (237 KB)

Zarządzenie 5/2019 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków


PDF (180 KB)

Zarządzenie 4/2019 w sprawie regulaminu dyżurow


PDF (220 KB)

Zarządzenie 3/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej


PDF (186 KB)

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury oceny pracy nauczyciela


PDF (356 KB)

Zarządzenie 1/2019 w sprawie wprowadzenia rejestru wyjśćData dodania: 2019-03-13 13:42:20
Autor: Z. Szwałek


------------------------------------------------------------2018-----------------------------------------------------------------

PDF (190 KB)

Zarządzenie nr 15/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Regulaminu monitoringu wizyjnego


PDF (214 KB)

Zarządzenie 14/2018 w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników


PDF (208 KB)

Zarządzenie 13/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Premiowania


JPG (586 KB)

Zarządzenie 12/2018 w sprawie zmiany prowadzenia ewidencji skladników majątkowych


PDF (279 KB)

Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 27 września 2018 r.  regulamin ocen nauczycieli


PDF (195 KB)

Zarządzenie 10/2018 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych


PDF (216 KB)

Zarządzenie 9/2018 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków


PDF (156 KB)

Zarządzenie 8/2018 w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej


PDF (317 KB)

Zarządzenie 7/2018 w sprawie zmiany „Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji”, „Procedury zarządzania ryzykiem” i „Procedury zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji”


PDF (145 KB)

Zarządzenie 6/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych


PDF (219 KB)

Zarządzenie 5/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej


PDF (184 KB)

Zarządzenie 4/2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników administracji i obsługi


PDF (664 KB)

Zarządzenie nr 3/2018 wprowadzenie regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli


PDF (142 KB)

Zarządzenie nr 2/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku z dnia 18 września 2017r. w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej


PDF (185 KB)

Zarządzenie 1/2018 w sprawie tabel w regulaminie świadczeń socjalnych


PDF (155 KB)

Zarządzenie nr 4/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku z dnia 9 października 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dyżurów


PDF (139 KB)

Zarządzenie nr 11/2017/2018 w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowychData dodania: 2017-11-30 11:14:43
Autor: Z. Szwałek